Avancerad vindmätare med laser

Publicerad

Danska forskare har utvecklat en metod för att på avstånd läsa av vindhastighet och vindriktning med hjälp av laserljus. Tekniken bygger på att luften alltid är fylld av små partiklar som reflekterar laserljuset. Principen kallas lidar, och fungerar på ungefär samma sätt som radar, men med ljus i stället för radiovågor. Instrumenten skannar av alla rörelserna i en stor luftvolym på en gång, till skillnad från en vanlig vindmätare, som bara ger mätdata från en enda punkt.

Vindskannrarna har utvecklats vid institutet för vindenergi vid DTU, Danmarks tekniska universitet i Roskilde. De finns i två varianter: dels för mätning på tio till 150 meters avstånd, dels för mätningar på upp till fem kilometers avstånd. Flera vindskannrar kan kopplas samman och mäta synkront med varandra.

Skannrarna kan till exempel användas för att kartlägga hur luften strömmar över ett åsparti, eller för att studera turbulensen under en helikopter. De har också rent kommersiella tillämpningar, till exempel för att få fram den bästa placeringen av en vindkraftspark.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor