Kroppens byggstenar kartlagda

Publicerad
Cellkärnor (blå) och cellens cytoskelett (rött) omgivna av proteinet EGFR (grönt), som reglerar celldelning.
Bild: The Human Protein Atlas

En svensk miljardsatsning på att kartlägga hur kroppen använder proteiner är klar, efter elva års slit. Den nya kartan visar vilka proteiner som tillverkas på olika håll i kroppen och ska bland annat hjälpa forskare att förutsäga effekten av nya läkemedel.

Proteinkartan tar vid där avläsningen av människans hela arvsmassa slutade för drygt tio år sedan. Arvsmassan leder verksamheten i en cell, men det är proteinerna som gör jobbet. Så gott som alla dagens mediciner påverkar något visst protein.

Den nya kartan innehåller 13 miljoner mikroskopbilder av vävnader där färgade antikroppar avslöjar förekomsten av ett visst protein. Vissa resultat förvånar.

En vanlig uppgift i äldre läroböcker är att hälften av människans alla proteiner är unika för hjärnan.

– Det är en total myt, säger Mattias Uhlén, professor i mikrobiologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och ledare för The human protein atlas.

En mer rimlig uppskattning är att 1 procent av proteinerna är unika för hjärnan, möjligen något mer om man räknar med ännu inte analyserade proteiner i doftsinnet. Omkring hälften av alla proteiner ingår i ett slags baspaket som samtliga celler använder – vilket kan vara orsaken till att läkemedel har så många biverkningar.

Kartläggningen har kostat en miljard kronor, varav 900 miljoner kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Den nya kartan är fritt tillgänglig på www.proteinatlas.org. Den är resultatet av sammanlagt tusen årsarbeten utförda av medarbetare i Stockholm, Uppsala och Mumbai, Indien. Projektet har kostat en miljard kronor, varav 900 miljoner kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor