Får våra tankar plats i en superdator?

Om det skulle gå att överföra all kunskap och alla minnen i en hjärna till ett digitalt minne – hur mycket hårddiskutrymme skulle det kräva? Och hur räknar man ut en sådan sak?

/Åsa G.

Publicerad

Vår hjärna kan ses som ett gigantiskt och komplext nätverk av nervceller och kopplingar mellan dessa, synapser. Hjärnforskarna är i dag överens om att alla våra minnen och vår kunskap, inklusive motoriska färdigheter som till exempel cykling, i allt väsentligt lagras i styrkan hos dessa kopplingar. Med styrka avses här hur stark signalen som påverkar den mottagande cellen är. Denna styrka förändras när vi lär oss något, det vill säga när vi lagrar ett nytt minne. Man har uppskattat att det finns omkring 20 miljarder nervceller och mellan 1014 och 1015 synapser i människans hjärnbark. Varje synaps är en mycket komplex molekylär maskin. Dess styrka lagras dock med några få bits, möjligen upp till en byte, det vill säga 8 bits. Då är det lätt att multiplicera och vi hamnar i området 1013 till 1015 byte, det vill säga någonstans mellan 10 terabyte (TB) och 1 petabyte (PB).

Den kinesiska superdatorn Tianhe-2 är för närvarande den kraftfullaste datorn i världen. Den består av drygt 3 miljoner processorer och har ett primärminne på 1,3 PB.

/Anders Lansner, professor i datalogi vid Stockholms universitet och KTH

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor