Molnen skapas på väg uppåt

Moln ger ofta intryck av att vara relativt kompakta. Är det någon kraft som håller ihop vattendropparna, eller är det så att moln bildas där det redan finns moln?

/Bengt Olle

Publicerad

Bild: iStock

De flesta moln i atmosfären bildas då luft stiger. Orsaken till stigningen kan till exempel vara att luften värmts upp kraftigt vid marken, att den lyfts av en front eller att en luftström tvingas över ett berg. När trycket minskar på högre höjd expanderar luftvolymen vilket gör att den kyls av. Kall luft kan inte innehålla lika mycket vattenånga som varm luft, vilket leder till att den relativa fuktigheten ökar. Till slut nås en höjd då vattenångan i luftvolymen kondenserar och vattendroppar (eller iskristaller) bildas. Därmed bildas ett moln. Under denna höjd, som kallas kondensationsnivån, är den relativa fuktigheten lägre och det är molnfritt. Detta förklarar varför molnbasen har en så skarp undre gräns.

Sidorna och toppen av molnet är ofta mer diffusa. Hur tydligt avgränsat molnet är uppåt och åt sidorna beror på fuktigheten hos den omgivande luften och hur effektiv omblandningen är mellan klar och fuktig luft. Dessutom spelar ditt avstånd till molnet roll för hur tydlig gränsen ter sig. På långt avstånd kan ett fluffigt stackmoln se skarpt avgränsat ut, men om man kommer nära – kanske rent av flyger genom molnet – så blir gränsen mellan klar och molnig luft mycket otydligare.

/Annica Ekman, docent i meteorologi, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor