Hur stort problem är tomgång?

Jag blir väldigt irriterad när jag går förbi bilar som står på tomgång … men samtidigt lite osäker på om det egentligen är ett problem? Hur mycket förbrukar en förbränningsmotor när bilen inte rullar? /Niclas

Publicerad

Bild: Getty images

Svar Christer Johansson, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet

Tomgångskörning leder till onödiga utsläpp av både klimat- och hälsoskadliga ämnen. Bensinbilar förbrukar mer bränsle än dieselbilar vid tomgångskörning och släpper ut mer kolmonoxid och oförbrända kolväten. Dieselbilar innebär å sin sida högre utsläpp av kväveoxider och partiklar. Skillnaderna mellan olika fordonstyper är alltså stora. Därtill utvecklas fordonsparken över tid samtidigt som bränsle­sammansättningen förändras med ökad inblandning av biobränslen. Detta gör det svårt att ge ett generellt svar på hur stort problem tomgångskörning är.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Det vi kan säga är att utsläppen från tomgångskörning är onödiga. I litteraturen finns uppgifter om att redan 10 sekunders tomgång använder mer bränsle och producerar mer föroreningar än om man stannar och startar motorn på nytt. Det är inte heller ett bra sätt att värma motorn, inte ens när det är kallt. Ett effektivare sätt är att köra iväg direkt så att motor och katalysatorer värms under körningen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor