Kommer Golfströmmen kollapsa?

Sedan barnsben har jag lärt mig att Golfströmmen är avgörande för vårt milda klimat, och sedan 1990-talet att klimatförändringar skulle kunna vända riktningen på Golfströmmen, med bistrare nordiskt väder som följd.

Men i F&F 3/2023 menar professor Markku Rummukainen att en global temperaturökning på 2 grader skulle leda till 3–4 grader mer i Sverige. Jag förstår resonemanget om man räknar bort Golfströmmen ur ekvationen, men med ökad temperatur och minskat istäcke i Arktis torde risken för en reversering av Golfströmmen öka, med lägre skandinavisk temperatur som följd. Har forskningen slutat bekymra sig för Golfströmmen? /Johan Broström

Publicerad

Golfströmmen transporterar varmt vatten till nordligare breddgrader.
Bild: Getty images

Svar av Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet

Golfströmmen är en del av ett havsströmssystem som genom att transportera varmt vatten till nordliga breddgrader är viktigt för klimatförhållandena i bland annat Nordeuropa. Det är riktigt att den globala klimatuppvärmningens påverkan på dessa strömmar länge diskuterats. En viktig drivkraft i systemet är att vattnet successivt blir kallare och saltare, varvid det får en högre densitet och sjunker ner i djupet. Denna mekanism skulle kunna rubbas, dels av den starka uppvärmningen i Arktis, dels av förändringar i nederbörd, och sötvatten från smältande isar på Grönland. Man känner till större förändringar av strömmarna flera tusen år tillbaka i tiden, troligen orsakade av inflöden av sötvatten från smältande istäcken från den senaste istiden. Några tidiga studier med enklare klimatmodeller kom fram till att detta skulle kunna ske igen vid stor klimatpåverkan. Senare forskning har emellertid nyanserat bilden.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Enligt de klimatmodeller som används i dag kan havscirkulationen försvagas vid fortsatt uppvärmning, men försvagningens storlek skiljer sig mycket åt i resultaten, från någon procent upp till en halvering. Någon kollaps inträffar inte i dessa beräkningar. Till denna bild kan fogas andra typer av studier, som mätningar. Vissa av dessa tyder på att havscirkulationen på Atlanten har blivit svagare. Det finns även studier som utifrån en statistisk analys av mätningar drar slutsatser om utvecklingen fram i tiden, vilket är behäftat med stor osäkerhet beträffande både metod och resultat.

Med tanke på de större förändringar som inträffat långt tillbaka i tiden går det inte att helt utesluta större framtida förändringar. Att havströmssystemet där Golfströmmen ingår skulle kollapsa eller vända kategoriseras i dag som ”händelser med låg sannolikhet”, som det råder ”djup osäkerhet” om. Så ja, det är fortfarande möjligt, men det är inte mycket som tyder på att det blir så.

Försvagningar av havscirkulationen inkluderas när globala och regionala klimatscenarier beräknas. Resultatet brukar synas som ett uppvärmningsminimum på Nordatlanten – alltså ett område som ökar mindre i temperatur än omgivningen. Landområdena runt omkring, inklusive Nordeuropa, värms trots detta upp.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor