Miljön viktigast för immunförsvaret

Immunsystemet skiljer sig mycket åt mellan individer. Det beror främst på faktorer i miljön, enligt forskare i Sverige och USA.

Publicerad
En grupp vita blodkroppar reagerar på en bakterieinfektion genom att tillverka två typer av immunaktiverande signaler (rött och grönt).
Bild: iStock

– Det här förändrar hela vårt sätt att tänka kring immunsystemet, säger Petter Brodin, forskare vid SciLifeLab och Karolinska institutet.

Han ingår i en forskargrupp som har analyserat blodprover från 210 friska tvillingar. Resultaten visar att skillnader mellan individers immunsystem i huvudsak beror på faktorer i miljön. Enäggstvillingars immunsystem blev även mer olika med tiden, vilket tyder på miljöfaktorer snarare än arv.

 Studien, som nyligen publicerades i Cell, svarar inte på vilka miljöfaktorer som har störst inverkan på individens immunförsvar. Däremot tror forskarna att infektioner, den naturliga bakteriefloran, kost och vaccinationer spelar en stor roll.

Immunsystemet har en central roll inom en rad sjukdomar, som bland annat infektioner, allergier, cancer och reumatiska sjukdomar. Många av de moderna läkemedel som utvecklas baseras även på immunsystemets funktioner. Forskarna hoppas nu att resultaten ska leda till att fler läkemedel anpassas efter individens unika immunsystem.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor