Klämda celler bekänner färg

En ny teknik kan upptäcka cancerceller bland normala celler och bestämma cellsammansättningen i en droppe blod på bara några minuter.

Publicerad
Olika celltyper är olika mjuka. Den egenskapen har forskarna tagit fasta på och konstruerat en metod för att snabbt sortera celler genom att klämma ihop dem.
Bild: iStock

Metoden, som utvecklats vid Technische Universität i Dresden, Tyskland, bygger på att celler har olika mjukhet. Cancerceller är till exempel lättare att klämma ihop än vanliga celler.

– Med tidigare metoder var man tvungen att märka in celler med antikroppar som känner igen proteiner på cellytan. Cellerna separeras då med avseende på biologiska egenskaper som man vet om i förväg. Den nya metoden sorterar celler enbart utifrån mekaniska egenskaper. Man kan se skillnad på olika typer av celler som man inte kan särskilja med tidigare metoder, säger Jonas Tegenfeldt, professor vid Lunds universitet, som själv forskar inom fältet.

Cellerna pumpas genom en spalt som bara är två gånger bredare än en mänsklig cell. Flödeshastigheten är så hög att man kan analysera 100 celler per sekund. Kanalen belyses med en stark LED-lampa och en specialkamera registrerar cellerna när de passerar en och en. Genom att koppla kameran till en dator kan man följa hur cellerna kläms ihop.

– Metoden är snabbare och enklare än tidigare tekniker. Det kommer att göra den mer lättillgänglig. Jag tror att tekniken kan komma att användas för sjukdomsdiagnostisering ute på klinikerna om fem till tio år, säger Jonas Tegenfeldt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor