Rovdjursangrepp i siffror

Publicerad
Under 2014 angrep lodjur tamboskap vid 83 tillfällen.
Bild: iStock

Förra året dokumenterades 177 rovdjursangrepp på boskap, enligt en sammanställning från Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet. Siffran innefattar inte angrepp på renar och gäller enbart rovdjur och fåglar som är fredade från jakt.

Lodjuret stod för 83 av angreppen, vargen 70 och björnen 22. Två angrepp från örn dokumenterades också. Totalt dödades 487 får, två kor och två hästar. I Sverige finns det närmare 600 000 får (lamm inräknade), 1,4 miljoner nötkreatur och cirka 360 000 hästar.

Vargen dödade 326 får. Det motsvarar 0,05 procent av det totala antalet får, inklusive lamm. I genomsnitt dödades drygt fyra får vid varje enskild vargattack. Många av Sveriges fårägare har förhållandevis få djur, i genomsnitt 26 stycken, vilket innebär att vargangrepp kan få kännbara konsekvenser för den enskilde fårägaren. Men om man ser till det totala antalet får i Sverige så är vargens påverkan i princip försumbar. Samma sak gäller vargattacker på kor och hästar.

Länsstyrelserna betalade ut 705 865 kronor i ersättning för rovdjursdödad boskap under 2014. Under samma år utbetalades 2,8 miljoner kronor i ersättning för skador på grödor som orsakats av fåglar, till exempel gäss, tranor och sångsvan. Betesskador från älg kostar skogsägarna åtminstone 500 miljoner kronor årligen.

Under 2014 dödades även 23 tamhundar av varg i Sverige. Det utgör 0,003 procent av de 794 257 hundar som finns registrerade.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor