Därför blev vi plötsligt längre

Varför är vi skandinaver så långa?

/Stina

Publicerad
Längd och pengar. Under 1800-talet fanns ett starkt samband mellan kroppslängd och samhällsklass i Sverige – barn till rika människor blev längre. Detta samband finns än i dag, men är betydligt svagare. Läs mer i Längd tappar koppling till klass (F&F 6/2014).
Bild: iStock

Att skandinaver – i likhet med vissa andra nordeuropeiska populationer, som holländare – är så långa är ett sent fenomen som uppträder först under 1800-talets andra hälft. Går man längre tillbaka, till början av 1700-talet, var skandinaver inte alls långa jämfört med andra europeiska populationer. Därmed kan vi sluta oss till att orsaken inte är det naturliga urvalet, det vill säga att långa individer skulle ha gynnats och spridit sina gener vidare. Sådana processer verkar över mycket längre tidsrymder. Förklaringen till skandinavernas längd är i stället en förbättring av levnadsförhållanden, framför allt näringstillgång, som från 1850-talet och framåt omsatts i en successivt ökad kroppslängd från generation till generation under denna tid.

Det finns dock populationer i världen som är ovanligt långa eller korta på grund av genetiska orsaker, såsom Sydsudans påfallande långa dinka samt olika pygméfolk i centrala Afrika.

/Lars Werdelin, professor i paleozoologi, Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor