Renare luft gav tyngre barn i Kina

Publicerad
Himlen över Beijing är sällan så här blå.
Bild: iStock

Det är känt att smutsig luft kan skada ett växande foster. De olympiska spelen i Kina gav forskare en chans att utvärdera effekten.

Under flera månader före invigningen pågick en kampanj för renare luft i Beijing. Fabriker stängdes och trafiken begränsades. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid i luften sjönk med mellan 40 och 60 procent, samtidigt som partiklarna i luften blev färre.

Bättre luft visade sig ha ett tydligt samband med barnens tillväxt i livmodern. Forskare i USA och Kina jämförde kvinnor som var i åttonde månaden under OS med kvinnor som var lika långt gångna året före och året efter. De som födde under OS-året fick barn som i genomsnitt var 23 gram tyngre än de andra.

Studien bygger på födelsevikten hos 83672 bebisar i Beijing. Resultaten publiceras i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor