Elefanter motas med bin

Publicerad
 Surrande bikupor skyddar åkrar mot elefantinvasion.
Bild: iStock

Trots att cirka 35 000 elefanter faller offer för tjuvjakt varje år i Afrika, uppstår det konflikter mellan afrikanska bönder och elefanter som invaderar och förstör åkermark. Man har tidigare prövat en mängd olika metoder. Elstängsel har visat sig fungera dåligt på grund av höga elkostnader och dåligt underhåll av elnäten. Vakthundar, smatterband, vakttorn med trummor och koncentrerat chiliextrakt applicerat på avgränsningarna har inte heller fungerat. Elefanterna har tagit sig in ändå.

Men i Kenya har forskare vid Oxford university, Storbritannien, hittat något som visat sig vara effektivt: ljudet av surrande bin.

I studien jämförde man åkermark som var avgränsad med traditionella barriärer av taggiga buskar med mark som hade bikupor utplacerade längs gränserna. Man studerade 45 försök till ”åkerinvasioner” av elefanter, där 17 av åkrarna hade bikupor utplacerade i stället för buskbarriärer. Av de 32 invasionerna som lyckades var det bara en som inträffade på en biskyddad åker.

Bikuporna skulle innebära en markant förbättring för både elefanter och människor där konflikter uppstår mellan dem, enligt forskargruppen. Dessutom får man en biprodukt i form av honung som bönderna kan sälja som bisyssla.

Läs Elefanterna slår tillbaka i F&F #9 2011

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor