TV-drama mot könsstympning

En film om en storfamilj med olika åsikter om kvinnlig könsstympning förändrade attityder i Sudan.

Publicerad
"Stoppa kvinnlig omskärelse. Det är farligt för kvinnors hälsa." Skyltens budskap kommer från en organisation i Uganda.
Bild: Amnon Shavit

Regeringar och internationella organisationer har länge bekämpat kvinnlig könsstympning, som i olika former drabbar över tre miljoner flickor per år. Det går trögt.

– Försöken att införa normer utifrån kan lätt leda till bakslag, säger Ernst Fehr, ekonomiprofessor vid Universität Zürich i Schweiz.

Men forskning visar att attityderna till könsstympning varierar kraftigt inom lokalsamhällen, och även inom familjer. Det har Ernst Fehr och hans medarbetare tagit fasta på i ett försök att påverka attityder genom underhållning.

Forskarna lät sudanesiska filmmakare producera ett 90 minuter långt familjedrama. Filmen finns i fyra versioner. Samtliga handlar i huvudsak om vardagliga händelser: En ung man drömmer om att bli musiker. En kvinna blir kär i en barfotaläkare, som i själva verket är ute efter hennes pengar.

I tre versioner ingår en knapp halvtimme med scener som tar upp kvinnlig könsstympning. I en av filmerna säger olika karaktärer vad de tycker om ingreppet i sig. I en annan diskuterar de om könsstympning behövs för att en kvinna ska bli lyckligt gift. Och i en tredje diskuteras båda frågorna. Samtliga diskussioner mynnar ut i att familjens överhuvud tar avstånd från ingreppet.

Närmare 8 000 sudaneser har sett de olika klippningarna av filmen. De versioner som tog upp könsstympning gjorde publiken mer negativ till ingreppet. Det visar tester av reaktionstider hos försökspersoner som skulle para ihop bilder av en kvinna som uppgavs vara könsstympad med negativt eller positivt laddade ord.

Men effekten klingade av. Endast den version som tog upp två perspektiv på könsstympning hade en mätbar effekt efter en vecka, vilket var den längsta uppföljningstiden.

– En filmsekvens på 27 minuter räcker inte för att långsiktigt ändra attityder. Men vi tror att en tv-serie kan göra jobbet, säger Ernst Fehr, som publicerar sina resultat i Nature.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor