En riktig kompis delar med sig

Publicerad
En ny studie visar att generositet mot vänner tycks ha gamla rötter.
Bild: Istock

I en studie som skulle undersöka tillit fick en grupp schimpanser välja mellan att dra i ett av två rep. Det ena repet gav omedelbar tillgång till mat, dock ganska äcklig sådan. Det andra repet innebar i stället att schimpansen i buren mittemot fick god mat – som den kunde dela med sig av. Om den hade lust.

Forskarna, vid Max Planckinstitutet i Tyskland, såg att schimpanserna var mer benägna att dra i det rep som gav god mat till apan i den andra buren, om det var en vän som satt där. Om det däremot satt en ovän på andra sidan, valde schimpanserna i stället det rep som gav dem själva mat, trots den sämre smaken. Forskarna tolkar detta som att vi människor inte är ensamma i djurriket om att ha nära vänskapliga relationer, utan att det snarare är ytterligare en egenskap som vi delar med andra däggdjur.

Forskarna genomförde studien på Sweetwater chimpanzee sanctuary i Kenya, en fristad för schimpanser som räddats undan olaglig handel och tjuvjakt. Schimpansernas interaktioner studerades under en femårsperiod, för att kunna avgöra vem som var vän med vem – och följaktligen vilka som inte var vänner.

Vänskapsbanden definierades bland annat utifrån hur mycket tid schimpanserna tillbringade med varandra, hur mycket och gärna de putsade varandras päls i jakten på loppor och om de åt tillsammans.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor