Bakterierna utvecklade det första ögat

Vissa cyanobakterier fungerar som mikroskopiska ögon. Det förklarar hur de kan hitta solljuset som de behöver för att kunna fotosyntetisera.

Publicerad
Ett kravlande öga. Ljuset bryts som i en lins och träffar ljusreceptorer på den motsatta väggen, som då stänger av de trådformade utskott (pili) som annars drar bakterien åt sitt håll. Det leder till att bakterien rör sig mot ljuset.
Bild: Schuergers et al. eLife

Det är känt sedan länge att många arter av syreproducerande bakterier – cyanobakterier – kan förflytta sig i riktning mot solljuset. Genetiska studier visar att sådana bakterier har fotoreceptorer som reagerar på ljus, men exakt hur detta hjälper dem att orientera sig i riktning mot solens strålar har varit okänt.

Nu har ett internationellt forskarteam visat att bakteriernas celler fungerar som en lins, som bryter det infallande solljuset så att det fokuseras i en punkt på den motsatta sidan av cellväggen. Fotoreceptorer i den upplysta punkten aktiveras – och då vet bakterien att solen befinner sig i motsatt riktning. Bakteriecellerna fungerar alltså ungefär på samma sätt som våra ögon.

Bakterien som forskarna studerade heter Synechocystis. Den kan inte simma men den kan kravla på hala underlag med hjälp av små utskott, pili. Forskarna placerade bakterier i specialkonstruerade mikroskop och studerade deras rörelser i förhållande till olika ljusriktningar. Bakterierna kravlade i riktning mot ljuskällan och forskarna kunde se att ljuset bröts mot den bortre cellväggen, i förhållande till ljuskällan.

Cyanobakterierna har funnits i 2,7 miljarder år. Det är troligt att de är de allra första organismerna som kunde se sin omgivning, menar forskarna, som publicerade sina rön i eLife.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor