Ljuset avslöjar skräddarsydda bakterier

Ett nytt redskap ska hjälpa forskarna att lättare odla fram bakterier som är specialiserade på att tillverka läkemedel och kemikalier.

Publicerad
Signal i bakterievärlden. Biosensorer består av en del som binder till de molekyler som ska upptäckas, och en annan del som skickar ut någon form av signal så att förekomsten av molekylen går att spåra.

När forskare tar fram bakterier som ska producera till exempel läkemedel eller biobränslen krävs en metod för att snabbt undersöka vilka bakteriestammar som är mest effektiva. Med nuvarande metoder går det att testa ungefär tusen bakteriestammar per dag.

Nu har forskare vid Harvard-universitetet i USA utvecklat en ny typ av biosensorer som gör det möjligt att under samma tid undersöka flera miljarder mikroorganismer.

Nyckeln är en genetisk kodning, som ger en koppling mellan en önskad produkt och en gen för antibiotikaresistens.

På så vis kan de mindre effektiva bakterierna sorteras bort med antibiotika och endast de högproducerande överlever. Biosensorerna sitter dessutom på fluorescerande proteiner, som aktiveras av de önskade ämnena.

Där ljuset är som starkast finns de effektivaste bakteriestammarna.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor