Friskolor ger bättre betyg på svag grund

Publicerad

Gymnasieelever på fristående skolor presterar något sämre på de nationella proven än jämförbara elever vid kommunala gymnasier. Skillnaden är störst bland elever med låga grundskolebetyg, en grupp som oftare går på fristående gymnasieskolor.

Samtidigt sker en generösare bedömning av elevernas prestationer på de fristående gymnasierna. Det framkommer vid en jämförelse mellan skolornas egna rättningar och en extern bedömning som Skolverket gjort av samma prov. Skillnaden är störst bland elever på studieförberedande program.

Detta resultat bygger på över 48 000 nationella prov i svenska, engelska och matematik som rättats om av Skolinspektionen. Analysen har genomförts av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor