Könet formar ditt smeknamn

Smeknamn är lika vanligt bland män som bland kvinnor, men de formas i olika miljöer.

Publicerad

Män och pojkar får oftast sina smeknamn av kompisar, i skolan eller inom idrotten – i en rätt offentlig miljö. Kvinnor och flickor får i stället ofta mer intima smeknamn, som uppkommer inom familjen. Det berättar Linnea Gustafsson, som är namnforskare vid Högskolan i Halmstad.

Hon har nyligen publicerat en studie över hur smeknamn bildas och fungerar, där hon konstaterar att smeknamn framför allt fyller tre olika funktioner:

– Smeknamn kan ha en ”affektiv funktion”, för att ge en känslomässig laddning. Det kan vara en mamma som kallar sin dotter något särskilt, för att markera att de är kompisar i denna situation.

En annan funktion är i en relation, för att markera en nära vänskap.

– Att använda smeknamnet är då som att fråga chans, att bli insläppt i en inre sfär.

Den tredje funktionen är positionerande, inför en tredje part.

– Det handlar om att genom smeknamn inom en grupp visa inför andra att man har en närmare relation.

Hon har även visat att det finns tre huvudtyper av smeknamn: Enkla namnformer som exempelvis Micke, Maggan eller Pelle, smeknamn som bygger på någons utseende eller karaktärsdrag – eller namn som uppkommer efter en händelse.

– Någon kallades till exempel ”Pannan”, sedan han skallat någon av misstag.

Linnea Gustafsson påpekar att smeknamn fortfarande är mycket vanligt bland både barn och vuxna:

– Detta är ingen historisk studie, men allt tyder på att smeknamn är lika vanliga nu som förr.

Hennes studie bygger på drygt 20 intervjuer och 180 enkätsvar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor