Gensaxen testas på människor

För första gången har en människa fått arvsmassan i några av sina celler förändrad med en ny sorts genteknik – som bygger på forskning från Umeå.

Publicerad

Forskare vid Sichuan university i Kina testade den nya behandlingen på en patient med långt gången lungcancer. De tog ut immunceller från blodet och stängde av en gen med en ny metod som gör det enkelt att ändra arvsmassan i levande celler. Metoden kallas crispr/cas9 och bygger delvis på forskning från Umeå universitet.

De kinesiska forskarna sprutade sedan tillbaka de genförändrade immuncellerna i den cancersjuke patienten. Tanken är att ingreppet ska stärka immunsystemets förmåga att bekämpa tumörcellerna.

Ledaren för studien, onkologen Lu You, säger till tidskriften Nature att behandlingen gick smidigt, och att patienten ska få ytterligare en injektion. Men han vill inte säga något mer om hur patienten mår.

Forskare har tidigare rapporterat lovande resultat från liknande behandlingar med äldre och krångligare genteknik.

Under nästa år kommer forskare i USA att använda crispr/cas9 som experimentell behandling mot flera olika cancerformer. Och i Kina finns konkreta planer på försök mot cancer i urinblåsanprostatan och njurarna.

De genetiska förändringarna påverkar bara ett fåtal celler i kroppen, och kan inte gå i arv till kommande generationer.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor