Så påverkar du Arktis isar

En yta stor som en friggebod – så mycket minskar Arktis sommarisar till följd av de årliga koldioxidutsläpp som orsakas av varje person i vårt land. 

Publicerad
De smältande isarna vid Arktis utgör ett hot mot isbjörnarna – utan is kan de inte jaga säl som är huvudfödan under sommaren.
Bild: istock

Arktis blir allt mer isfritt under somrarna – och många forskare anser att det är en av de mest tydliga effekterna av våra koldioxidutsläpp. Ytterligare stöd för detta kommer från forskare verksamma i England och Tyskland. Enligt deras beräkningar, som har publicerats i Science, så råder det ett linjärt samband mellan koldioxidutsläpp och istäckenas utbredning: för varje ton koldioxid som släpps ut så minskar istäcket under den arktiska sommaren med ganska exakt tre kvadratmeter.

Den genomsnittlige svensken orsakar utsläpp motsvarande ungefär 5 ton koldioxid per år vilket alltså motsvarar en minskning av Arktis istäcke på cirka 15 kvadratmeter. En liten tröst kan vara att de årliga koldioxidutsläpp som orsakas av en amerikansk medborgare leder till en isvak som är fyra gånger större än så.

Forskarna har även beräknat att det krävs utsläpp på ytterligare 1000 gigaton koldioxid för att Arktis sommaris ska försvinna helt. Ett gigaton är 1000 miljarder ton, så det handlar om enorma mängder koldioxid. Men de rådande koldioxidutsläppen är 35 gigaton per år – med detta tempo blir Arktis somrar isfria redan vid mitten av detta århundrande. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor