Går det att fylla ett svart hål?

Hur kommer det sig att svarta hål kan dra till sig materia i miljoner eller miljarder år utan att fyllas?

/Yngve Hedin, nyfiken latinstudent

Publicerad
En jetstråle tycks komma ut ur det svarta hålet i mitten av Vintergatan. Bilden bygger på en kombination av radio- och röntgenstrålning.
Bild: NASA/CXC/UCLA/Z. Li et al; Radio: NRAO/VLA

Det korta svaret är att ett svart hål växer när materia faller in. Det har en yta vars area – i det enklaste fallet, när det inte roterar – ges av formeln:

G är gravitationskonstanten, c är ljushastigheten, och massan är det svarta hålets totala massa. Massan ökar när materia faller in, och därmed ökar också arean.

Ett långt svar skulle förklara varför ett svart håls yta kan definieras på ett bra sätt (som ett tvärsnitt av en händelsehorisont), att denna yta aldrig krymper (utom som en följd av Hawkingstrålning), att vi inte har en fullt tillfredsställande beskrivning av vad som händer inuti ett svart hål och att det inte är så lätt att definiera volymen av ett svart hål. Den som har följt tv-serien Dr Who blir kanske inte förvånad att höra att det roterande svarta hålet i Vintergatans centrum, med en yta som inte är mycket större än avståndet till månen i kvadrat, kan rymma en volym som är hundratusen gånger större än vårt solsystem. Men denna volym, som är definierad vid ett visst ”ögonblick” inuti det svarta hålet, krymper snabbt till ingenting – medan ytan förblir konstant.

 /Ingemar Bengtsson, professor i fysik, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor