Svensk forskare om vår tids ödesfråga – smarta maskiner (1 av 2)

Publicerad

I sin nya bok bjuder den svenske fysikern och MIT-professorn Max Tegmark in läsaren till det han kallar ”vår tids viktigaste samtal”. Det handlar om framtiden med en artificiell intelligens som överträffar vår egen.

Vilka mål kommer denna superintelligens att ha? Vem ska kontrollera den? Har den ett medvetande? Vad händer med mänskligheten?

Frågorna är många och stora och boken ger inga enkla svar. Max Tegmark utforskar olika scenarier och läsaren får på köpet en bra överblick av var AI-forskningen står i dag.

När – eller om – superintelligensen blir verklighet vet ingen, men det kan ske under vår livstid. Diskussionen om risker och mål kan därför inte vänta, menar Max Tegmark.

Det går inte att, som med bilen, lansera den och först efter ett antal dödliga krascher uppfinna säkerhetsbältet.

Liv 3.0

Max Tegmark
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor