Rekordlång fiskvandring

I Amazonfloden lever malar som simmar tvärs över kontinenten – tur och retur. Det är en sträcka på mer än 1000 mil och rekord för sötvattensfiskar.

Publicerad
Malen Brachyplatystoma rousseauxii lever i Amazonfloden och kan bli två meter lång. 
Bild: Michael Goulding / WCS

Amazonfloden är hem för flera arter av jättelika malar av släktet Brachyplatystoma, som ingår i familjen antennmalar. De kan bli över två meter långa och är kända för långväga vandringar i flodsystemen. Nu har ett internationellt forskarteam undersökt exakt hur långt de vandrar under sin livstid.

Malen Brachyplatystoma rousseauxii leker i Amazonflodens västligaste delar. Ynglen färdas medströms till flodmynningen i Atlanten. Som vuxna kommer de simma tillbaka till födelseplatsen för att leka, en resa på drygt 500 mil. 


Bild: Michael Goulding/WCS

En del av malarna som forskarna följde lekte på ett par hundra meters höjd i Anderna. Ynglen som föddes efter leken färdades medströms österut, tvärs över kontinenten till Amazonflodens mynning vid Atlanten, en resa på 550 mil. Som vuxna simmar de tillbaka till födelseplatsen i Anderna för att leka. Den resan tar upp till två år.

Malarnas vandring tur och retur är 1 100 mil. Det är nästa lika långt som ålens vandringar mellan Europa och Sargassohavet och längre än alla kända laxvandringar – Amazonflodens jättemalar har därför rekordet för långväga vandringar i sötvatten, enligt forskarna som har publicerat sina rön i Science.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor