När är bästa tiden att öppna fönstret?

Hur håller vi huset svalt under heta sommardagar? Hustrun vill vädra tidigt, och sedan hålla fönster och dörrar stängda för att inte släppa in värmen. Jag, däremot, vill hålla öppet hela dagen för att få ventilation och cirkulation. Hur funkar det egentligen med värmen? Ska vi hålla öppet eller stängt?

/Per Jönsson 

Publicerad

Det allra viktigaste för att få svalka inomhus är att skärma av solljuset.
Bild: iStock

Hur en byggnad svarar på värmetillförsel (solinstrålning, kroppsvärme, elanvändning med mera) bestäms av dess så kallade tidskonstant. Denna beror på husets ”termiska massa” (exempelvis tegel/cementstomme eller träbjälklag) samt på dess isolerförmåga och ventilationsflöde.

För att hålla huset svalt under heta sommardagar gäller i teorin detta: Intaget av uteluft bör minimeras så länge inomhustemperaturen är lägre än utomhustemperaturen, men så fort temperaturen inomhus blir högre än temperaturen utomhus bör byggnaden i stället öppnas för uteluft genom vädring eller forcerad ventilation.

En viss ventilation behövs dock alltid – ventilationsflödet i en bostad får inte understiga cirka 0,5 luftomsättningar per timme när någon är i bostaden. Det innebär att tillförseln av ny luft ska motsvara 50 procent av bostadens luftvolym per timme. När ingen är hemma får ventilationsflödet minskas till cirka 0,15 luftomsättningar per timme.

Den viktigaste aspekten att beakta för att hålla temperaturen nere under heta dagar är inkommande solstrålning, som bör blockeras på utsidan av byggnaden.

Husets termiska massa har man nytta av om temperaturskillnaden mellan natt och dag är stor, då den termiska massan tenderar att jämna ut den inre temperatursvängningen.

De flesta bostäder är dock inte utformade för att utnyttja sådan nattkylning, och i praktiken kan det därför vara svårt att bibehålla komfortabelt låg inomhustemperatur dagtid annat än genom vädring – speciellt om inte lämplig solavskärmning finns tillgänglig.

/Joachim Claesson, docent, KTH Energiteknik

Välkommen till

Hjärndagen

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 11 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor