Deppar smarta personer mer?

Om man är väldigt intelligent och har lätt för att lära, kan det leda till depression?

/Gudrun

Publicerad

Bild: iStock

Tack för din fråga, som jag får lite nu och då. Det tycks finnas en diffus uppfattning om att högt intelligenta personer har en hög realitetsanpassning och ser hur illa det är ställt i världen och därför drabbas av psykisk ohälsa, till exempel depression. Det är möjligt att de ser världen med skarpa ögon och utan dimsyn, men välgjorda studier ger vid handen att högintelligenta mer sällan är deprimerade än de med lägre begåvning. Hög begåvning tycks snarare skydda mot psykiatrisk sjukdom.

För att vara tydlig: Visst kan man bli deprimerad som högintelligent, men i jämförelse med personer med lägre intelligens sker det i mindre utsträckning. Ett visst stöd finns däremot för att kreativitet, som inte är detsamma som intelligens, kan kopplas till en något förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa. Orsakssambanden är inte klara och kreativitet är svårt att definiera, men bipolär sjukdom återfinns till exempel i något större utsträckning än förväntat hos personer som har exempelvis konstnärliga och vetenskapliga yrken, enligt vissa studier.

 /Bo Melin, professor i arbetspsykologi, Karolinska institutet

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor