Gamla hjorthonor fintar jägarna

Under livets gång lär sig honor av kronhjort olika knep för att undvika jägare. Hannarna har inte samma förmåga.

Publicerad
Bland kronhjortar är honor bättre än hannar på att lära sig jägarnas knep under livets gång.
Bild: Loic Poidevin / NPL

Honor av kronhjort är sociala och lever i grupp. Den främsta dödsorsaken bland de kronhjortar som nyligen studerades av en internationell forskargrupp, där även svenska forskare ingick, var jakt. Honorna får därför erfara att gruppmedlemmar blir dödade och kan ta lärdom av det. Dessutom lär de sig överlevnadsknep av varandra. Ju äldre hjortarna blir, desto skickligare blir de på att undvika jägarna. När hjortarna närmar sig medelåldern, vid 8–10 års ålder, är de enligt forskarna i princip omöjliga att jaga.

– Det innebär inte att de äldre honorna är smartare än jägarna. Men de är smartare än flockens yngre honor, som blir skjutna i större utsträckning, säger Henrik Thurfjell, som är viltforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och delaktig i den nya studien.

Forskarna har fångat och åldersbestämt honor av kronhjort i Kanada, och utrustat ett femtiotal av dem med gps-sändare. På så vis har de kunnat detaljstudera hjortarnas rörelser i detalj i upp till fyra år.

Studien visar att honor av kronhjortar är mer vaksamma på jägare jämfört med yngre honor, och att de i större utsträckning undviker öppen terräng under jaktsäsongen. Dessutom har de olika beteenden för olika jaktmetoder. De håller sig i tät vegetation när de befinner sig i närheten av vägar – speciellt vid gryning och skymning – där risken att bli sedd av bilburna jägare är stor.

Tidigare studier har visat att överlevnadschansen för hannar av kronhjort under jaktsäsongen påverkas av deras medfödda personlighet. Men där har forskarna inte sett samma förändring av beteendet under livets gång.

– Kaxiga hannar som är orädda och rör sig mycket blir lätt jägarnas offer. Det leder till en urvalsprocess som gynnar skygga hannar. Det gäller i viss mån även för honorna, men deras personlighet förändras dessutom över tiden. De lär sig att vara mer skygga i vissa situationer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor