Träning vässar betygen

Blir man smart av att träna – eller är de som tränar extra smarta från början? Två studier slår fast att regelbunden träning ger bättre studieresultat.

Publicerad

Ökad studietakt. Elever som fick gratis gymkort började träna mer och höjde sin studietakt med i genomsnitt 5 procent.
Bild: Istock

Det här är en artikel från 2017.

Tidigare studier har kunnat visa ett samband mellan goda studieresultat och träning – men utan att kunna slå fast vad som leder till vad. För att undersöka sambandet delade forskare ut fria gymkort till cirka 400 slumpmässigt valda universitetsstudenter i Norge. En lika stor kontrollgrupp med likvärdiga studieresultat fick inget gymkort.

Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade.

Gruppen med gymkort fick även bättre studieresultat. En termins studier i Norge motsvarar 30 poäng och genomsnittsstudenten tar 25 poäng. De med fria gymkort tog 1,5 poäng mer än snittet, vilket motsvarar omkring 5 procents högre studietakt.

– I praktiken handlar det om färre bommade tentor, säger Mathias Ekström, som är forskare i nationalekonomi vid Norges Handelshögskola samt knuten till Institutet för Näringslivsforskning i Sverige.

Studenterna fick även fylla i enkäter om sin livsstil och studievanor. Resultaten visar att det främst var de studenter som hade osunda vanor och problem med självkontroll som mest förbättrade sina studieresultat. Forskarna skriver i sin artikel att de ”tolkar detta som att träning är karaktärsdanande och därmed underlättar för individen att få struktur på livet, inklusive studierna”. De såg inga tydliga könsskillnader i resultaten.

– Om effekten håller i sig över längre tid så ger regelbunden träning en betydlig effekt på en lång utbildning, säger Mathias Ekström.

Resultatet får stöd av en annan studie som gjordes vid Lunds universitet tidigare i år. Under perioden 2003–2013 studerades 630 niondeklassare som hade haft idrott varje dag sedan årskurs ett. Dessa jämfördes sedan med en kontrollgrupp från likvärdiga skolor. Det visade sig att de pojkar som hade daglig idrott presterade betydligt bättre i skolan än kontrollgruppen. De hade i snitt 13 procent högre betyg än kontrollgruppen, och som en följd av det uppnådde fler gymnasiebehörighet.

Bland flickorna uppmättes dock ingen mätbar effekt. Forskarna tror att det delvis handlar om att de hade högre betyg från början. Forskarna betonar att daglig rörelse är bra för barn, och att mer idrott på schemat vore ett billigt sätt att förbättra skolresultaten.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor