Komjölk ger inte diabetes

Bröstmjölksersättning baserad på komjölk har länge varit misstänkt för att kunna orsaka diabetes. Något sådant samband finns inte, enligt en ny studie.

Publicerad
Spädbarn som tidigt får bröstmjölksersättning med protein från komjölk löper ingen ökad risk att få typ 1 diabetes i skolåldern.
Bild: iStock

Andelen barn som får typ 1-diabetes ökar allt snabbare i västvärlden. Många forskare har hoppats kunna vända utvecklingen genom att råda föräldrar att undvika bröstmjölksersättning med protein från komjölk. Men den hittills mest välgjorda studien ger inget stöd för sådana råd.

– Det är en besvikelse, säger Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet.

Han är en av forskarna bakom en studie av mer än tvåtusen spädbarn med förhöjd risk för diabetes i Sverige och andra länder. Under sitt första halvår fick hälften av barnen inget protein från komjölk alls. Den andra hälften fick bröstmjölksersättning med komjölk efter avslutad amning, eller som komplement till amningen.

Vilket av alternativen barnen fick i sina nappflaskor visade sig inte spela någon roll. Efter en uppföljningstid på mer än tio år hade cirka 8 procent av barnen i båda grupperna utvecklat typ 1-diabetes. Ingen skillnad, alltså.

– Det är ju bra att kunna säga till föräldrar att de inte behöver vara oroliga för att ha orsakat diabetes genom att tidigt ha gett bröstmjölksersättning. Fast det hade såklart varit ännu bättre om vi kunnat säga att nu har vi äntligen en chans att göra något som minskar risken, säger Johnny Ludvigsson.

Resultaten är publicerade i tidskriften JAMA.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor