Ensamheten minskar i Sverige

Publicerad
Drygt 70 procent av alla män i 25–34-årsåldern uppger att de träffar en nära vän varje vecka.
Bild: Istock

Även om ensamboendet har ökat något i Sverige de senaste decennierna, så uppger allt färre svenskar numera att de saknar nära vänner. 

I början av 1980-talet saknade över 25 procent en nära vän. Andelen har nu halverats till lite drygt 10 procent. Allra minst är ensamheten bland kvinnor i åldern 16–19 år, där endast fyra procent uppger att de saknar en nära vän. Motsvarande siffra bland äldre män (75–84 år) är 25 procent, vilket ändå är en kraftig minskning från 45 procent på 1980-talet. 

Tvärtemot vad många tror är svenskar inte särskilt ensamma i ett internationellt perspektiv. Svenskar rankar enligt Eurostat sina sociala relationer högre än genomsnittet i EU – och har dessutom oftare kontakt med vänner än invånarna har i de flesta andra EU-länder. I Sverige är det dessutom betydligt färre som upplever ensamhetskänslor jämfört med invånarna i andra europeiska länder, enligt SOM-institutet. 

Ensamheten har halverats i Sverige. Andel av Sveriges invånare (16–84 år) som inte har någon nära vän, fördelat på kön. Källa: SCB, undersökningarna av levnadsförhållanden. 
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor