Koldioxid och bly återvinns med alger

Går det att fånga in och återanvända koldioxid och spill från fabrikernas utsläpp med hjälp av alger? Ett nytt, svenskt forskningsprojekt ska ge svar. 

Publicerad
Med hjälp av alger ska koldioxid från skorstenen tas om hand. 
Bild: RISE

Vid Boliden Bergsöes blysmältverk i Landskrona smälts blybatterier ner så att metallen kan återanvändas. Processen släpper ut koldioxid, men även mycket små mängder bly. I ett nystartat forskningsprojekt med stöd från Energimyndigheten ska Boliden tillsammans med forskningsinstitutet Rise undersöka om algodlingar kan minska utsläppsproblemen.

Rökgaser från blyåtervinningen leds till vattenfyllda odlingstankar som kan stå utanför fabriken. Algerna använder koldioxiden vid sin fotosyntes. Samtidigt får de i sig blypartiklar, som även fastnar på deras yta.

När algerna dör sjunker de till botten, samlas in och torkas. Biomassan blir sedan bränsle i processen, där även de små blyresterna smälts ner tillsammans med det övriga blyet. Den första anläggningen ska vara i drift i höst.

– Vi utvärderar nu vilken algart vi ska välja. Det ska vara en lokal art som är anpassad till miljön, säger projektledaren Niklas Strömberg, forskare på Rise.

Tekniken har stor potential för att återanvända koldioxid, menar han. Men om den ska användas storskaligt krävs stora ytor.

– Vi talar om områden motsvarande åkrar, säger Niklas Strömberg.

En fördel är att algodlingen kan ske på annars outnyttjad mark, i havet eller på industritak.

Projektet vid Boliden ska pågå i två år. Utvärderingen av ett tidigare projekt vid Bäckhammars pappersbruk visade att odling av oljeproducerande alger med rökgaser gav fem gånger mer energi än vid rapsodling.

Kostnaderna är dock fortfarande höga.

– Även om det är energieffektivt så är det ännu inte marknadsmässigt, men det kan snabbt ändras om lagstiftningen kring koldioxid skärps, säger Niklas Strömberg.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor