Tobak och alkohol överlägset värst

Publicerad
Nästan var sjunde människa i världen röker, och var femte har varit full minst en gång under den senaste månaden.
Bild: iStock

Rökning fördärvar årligen 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår, ett mått som motsvarar förlorad levnadstid på grund av sjukdom eller död. Motsvarande siffra för alkohol är 85 miljoner år. Amfetamin, cannabis, kokain, heroin och andra droger som på de flesta håll är olagliga skördar varje år tillsammans 28 miljoner funktionsbaserade levnadsår. Det betyder att tobak och alkohol tillsammans drabbar världens folkhälsa uppåt tio gånger hårdare än andra droger – och att tobak är den beroendeframkallande drog som slår allra hårdast mot jordens befolkning.

Källa: Addiction

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor