Han talar med insekter

Tre frågor till Erik Hedenström, som är professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet i Sundsvall – och försöker lära sig insekternas doftspråk.

Publicerad
Erik Hedenström forskar på insekters doftspråk och hoppas att hans forskning ska kunna vara till nytta i bland annat skogsbruket.

1 | Hur går det till?

– Varje insektsart är unik och kommunicerar med egna doftblandningar. För att undersöka vilka ämnen som en art reagerar på löser vi upp en insekt i lösningsmedel och identifierar vilka substanser den innehåller. Sedan testar vi hur en artfrände reagerar på de olika substanserna. För att göra det måste vi plocka loss en antenn från den insekten och sätta i en elektroantennodetektor, som mäter elektriska impulser från antennen. När vi får en reaktion från antennen visar det att substansen har betydelse för arten. Sedan kan vi testa ämnet på levande insekter och se om de attraheras eller skräms bort.

 Lärkbock (Tetropium gabrieli) påträffades i Sydsverige 2009. 

2 | Vad är poängen?

– Skogsbruket har väldiga problem med skadeinsekter. När vi vet vilka substanser en art kommunicerar med kan vi framställa den på labb. Antingen för att locka arten till fällor, eller för att uppskatta förekomsten av insekten så att vi kan förutspå utbrott av arten.

3 | Tar det inte emot att lösa upp baggarna i lösningsmedel för att hitta sätt att lura dem?

– Nja, det känns bra om vi kan hitta ekologiskt hållbara sätt att bli av med bara just en art som vållar problem på en plats.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor