Mager jakt på humlor

Publicerad

Den brittiske biologen och författaren Dave Goulson har en passion för humlor. Hans senaste bok handlar om hur han jagar sällsynta humlor. Många av dem var vanliga förr, innan jordbruket industrialiserades och artrikedomen utarmades. En jakt på humlor innebär en jakt på de växter som humlorna är beroende av. De kan finnas på oväntade ställen, exempelvis på ett militärt övningsfält. Där börjar humleresan. Sedan fortsätter den till Hebriderna och vidare till den polska landsbygdens småskaliga och artrika jordbruk.

Författaren varvar inlevelsefulla miljöbeskrivningar och reseskildringar med fakta om de olika humlorna som borde finnas på de platser han besöker. Men i många fall kammar han noll – arterna finns inte kvar. Resan fortsätter till USA och till Sydamerika. Där är situationen akut. Importerade europeiska humlor håller på att konkurrera ut de inhemska arterna, som led i ett misslyckat försök att öka pollineringen av grödorna.

Dave Goulson är oroad över utvecklingen och i viss mån även kritisk till den traditionella naturvården. I slutet av boken presenterar han en vision om grönare städer: ”Att öka urbaniseringen är ofrånkomligt, låt oss använda vår fantasi för att göra våra tätorter till vidsträckta naturreservat.”

Den stora humleresan

Dave Goulson
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor