Varför ändrade månarna snurren?

Uranus har sin axel vriden 90 grader i förhållande till de flesta andra planeterna. Man kan anta att den har kolliderat med något, eller utsatts för andra krafter. Men vad är det som har fått Uranus månar och ring att ändra sin banvinkel?

/Stefan Jeppsson​

Publicerad

Bild: iStock

De flesta planeterna i solsystemet roterar runt sina axlar i samma riktning som de kretsar kring solen. Detta gäller till exempel stenplaneterna jorden och Mars – vi kan tacka jordens nästan upprätta rotation för årstidernas relativt små temperaturskillnader. De stora gasjättarna Jupiter och Saturnus roterar också i nästan samma riktning som sina banor kring solen. Annorlunda förhåller det sig med Venus och Uranus. Venus roterar faktiskt på huvudet, och dessutom väldigt långsamt – man menar att detta beror på solens gravitationella dragning på Venus täta atmosfär.

Att Uranus roterar på sidan måste bero på att den har kolliderat med en eller flera småplaneter när den bildades. Uranus har fem stora och en mängd mindre månar. Det hade varit mest logiskt om dessa kretsade kring planetens ursprungliga ekvator, men de flesta av dem kretsar kring den nya ekvatorn. Det är oklart varför, men datorsimuleringar ger ett möjligt svar: att ett jättelikt ringsystem kring den unga Uranus ursprungliga ekvator långsamt förflyttade sig till den nya ekvatorn efter planetens kollision, på grund av gravitation från fragment av Uranus, som kretsade kring den nya ekvatorn efter kollisionen. Ringsystemet bildade så småningom de månar som kretsar kring den nuvarande ekvatorn.

/Anders Johansen, professor i astronomi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor