Neurokonst

Publicerad

Bild: Wishul Wei, aon.nin.knaw.nl

Sedan 2011 har institutionen för neurovetenskap vid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW, arrangerat tävlingen Art of neuroscience. Målet har varit att tillgängliggöra den moderna neurovetenskapen, men även att få forskarna att närma sig sitt arbete från ett annat perspektiv. I årets tävling fastnade vi på redaktionen för ett av hedersomnämnandena, nämligen KNAW-forskaren Yishul Weis bild av den komplexa rytmen i våra hjärtslag, som i sin tur styrs av det autonoma nervsystemet.

Komplexa rytmer håller oss vid liv

Hedersomnämnande 2018:

”Det autonoma nervsystemet reglerar vår hjärtrytm 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är den grundläggande rytm som upprätthåller livet. Utan hjärtrytmen är vi bara döda kroppar. Hjärtrytmen är aldrig helt jämn, utan är kopplad till kroppens tillstånd, våra aktiviteter, våra känslor – allt i våra liv. Även när vi sover visar hjärtrytmen variationer, som ett resultat av den ständiga neurologiska regleringen. Bilden visar en elektrokardiografi, EKG, av en sovande vuxen person under 15 minuter. Bilden visar flera segment av EKG:n som korresponderar med medelpulsen och som lagts på varandra. Det syns tydligt att hjärtrytmen inte är helt jämn. Om det vore så skulle hjärtslagen (topparna i kurvan) överlappa. Rytmen är inte heller slumpmässig, utan har komplexa strukturer som avspeglar den underliggande ickelinjära neurologiska kontrollen som sker utanför vårt medvetande.”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor