Om hjälmtvång blev lagstiftat skulle många som inte brukar använda hjälm förmodligen börja med det. Det är om beteendet hos dessa personer skulle förändras eller inte, som forskarna varit mest intresserade av.
Bild: iStock

Cykelhjälm gör dig inte mer våghalsig

Huruvida en hjälm får cyklister att bete sig mer riskfyllt i trafiken har länge varit en het potatis. Men nu har några forskare tagit reda på hur det faktiskt ligger till.

Text Oskar Alex
Publicerad

Redan på 1990-talet undersökte forskare sambandet mellan cykelbeteende och hjälm. Men en övergripande slutsats utifrån alla individuella studier har saknats – fram till nu. Forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet har nämligen gjort en genomgång av alla de studier som finns publicerade i ämnet.

– Det vi kunde slå fast var att det saknas stöd för teorin om ökad risk, säger Igor Radun, som är trafikpsykolog och en av de som genomfört översikten.

Hjälm ledde till säkrare beteende

Utifrån några nyckelord fick de över 100 träffar på artiklar, och en närmre gallring minskade antalet som bedömdes vara relevanta till 23 stycken. Dessa blev fokus för översikten som nu finns publicerad i ScienceDirect.

Av de 23 studierna visade 18 att cykelhjälm inte leder till ökat riskbeteende. Tio visade på att en cykelhjälm tvärtom fick cyklister att bete sig mindre riskfyllt i trafiken. Endast två, från ett och samma labb visade på det motsatta. Tre visade på evidens både för och emot.

Av de studier som bedömdes ha högst kvalitet gällande sin metod och utformning visade ingen på ett samband mellan cykelhjälm och ökat risktagande. Dessa studier hade genomförts i en riktig trafikmiljö, och undersökt konkreta förändringar i cyklisternas beteende, exempelvis genom att mäta hur snabbt de cyklade.

Studier med lägre kvalitet hade utförts i labb, eller byggt på att deltagarna själva fått skatta hur stor risk de upplevde i trafiken, med och utan hjälm.

Svenska forskare drar samma slutsats

Sonja Forward är trafikforskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Hon gjorde en egen forskningsöversikt, och stötte då på Igor Raduns artikel.

– De har gjort en noggrann analys av forskningen som stämmer väl överens med vår egen genomgång av litteraturen. I likhet med dem fann vi i princip inget som stödde teorin att risken ökade, säger hon.

Hon lyfter även fram att andra forskare pekat på många brister och riktat hård kritik mot flera av de studier som visar på ett samband mellan cykelhjälm och ökad risk, bland annat den så kallade Walkerstudien från 2007.

Just att några få studier återkommande citerats som bevis för hypotesen var en av anledningarna till att Igor Radun ville göra en bred översikt och kamma igenom samtliga publicerade studier.

– Såna studier är bra för att väcka diskussion, men exempelvis Walkerstudien från 2007 fick alldeles för mycket uppmärksamhet i media. En enda studie har använts för att skrämma människor runt hela världen, säger han.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor