Godscykel kan ersätta lastbil

Publicerad
En hoj kommer lastad. Godscyklar kan ersätta en del av transporterna med mindre lastbilar i stadskärnor.
Bild: Velove

Ju fler paket vi skickar, desto fler lastbilar korkar igen städerna med högre utsläpp som följd. Niklas Arvidsson, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar i en ny rapport att godscyklar kan minska utsläppen.

1 | Vilka fördelar har en godscykel jämfört med små lastbilar för sista biten av transportkedjan?

– Miljöprofilen är väldigt bra jämfört med lastbilar, även om lastbilen drivs med el. De har samma snitthastighet tack vare att cyklar kan ta genvägar och komma närmare dörren. De behöver inte cirkulera omkring för att hitta parkering. De tar också mindre plats och kan köra både på cykelvägar och vanliga gator.

2 | Har de inga nackdelar?

– Dagens logistikkedja är inte anpassad för godscyklar eftersom distributionscentraler ofta ligger en bit utanför stadskärnan. Därför behövs oftast centralt belägna omlastningslokaler och det är kostsamt. Då går det ibland snabbare och blir inte sällan billigare att hämta godset utanför staden med lastbil i stället. Allt gods passar inte heller för att fraktas med cykel, som lastbilar fulla med mjölk.

3 | Vädret då?

– Det finns ett åkeri i Umeå som kör med godscyklar året runt. Det gäller bara att anpassa kläderna. Och fungerar det att köra året runt i Sverige så fungerar det överallt.

4 | Vilka åtgärder behövs för att fler ska satsa på godscyklar?

– En åtgärd, som skulle få stor effekt och som dessutom inte kostar något, är att minska hastigheten till 30 km/tim i städerna. Som en bonus skulle det gynna alla genom färre och mindre svåra olyckor och bättre hälsa.

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, har skrivit en rapport om hur godscyklar kan minska utsläppen.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor