Väj innan du bromsar på elsparkcykel

Elsparkcyklar har en längre bromssträcka än cyklar – och bör därför manövreras på annat sätt. Nu efterlyser svenska forskare obligatorisk träning för att förhindra olyckor.

Text Oskar Alex
Publicerad

Cyklar är bättre på att bromsa, medan elsparkcyklar är lättare att styra. Det påverkar hur förarna bäst undviker en krock.
Bild: Getty images

Sedan elsparkcyklarna slog igenom år 2019 har antalet olyckor med färdmedlet ökat kraftigt, enligt Transportstyrelsen.

En uppenbar förklaring är att sparkcyklarna är fler, men en norsk rapport uppskattar att olycksrisken dessutom är tio gånger högre för elsparkcyklister än vanliga cyklister.

I en ny studie tar svenska forskare reda på varför olyckorna sker. F&F ställer fyra frågor till studiens huvudförfattare Marco Dozza, professor i aktiv säkerhet vid institutionen för mekanik och marina vetenskaper vid Chalmers.

Marco Dozza, professor i aktiv säkerhet vid Chalmers.
Bild: Chalmers tekniska högskola

1 | Hur gjorde ni studien och vad visade den?

– Vi satte sensorer på en elsparkcykel och en cykel, och lät deltagare göra olika broms- och styrmanövrar i ett experiment. De fick bland annat bromsa innan de körde över en linje på marken, vilket var betydligt lättare med cykeln. Elsparkcykeln var däremot lättare att styra.

– I en identisk trafiksituation kan manövrarna för att undvika en krock alltså skilja sig åt. Om ett fordon framför plötsligt bromsar gör cyklisten bäst i att bromsa själv, medan en elsparkcyklist i stället bör försöka väja undan.

2 | Hur kan resultaten omsättas i praktiken?

– En viktig förutsättning för att välja bäst strategi är en medvetenhet om vad ens fordon klarar av. En åtgärd kan vara att genomföra informationskampanjer eller lagstifta om obligatorisk träning för elsparkcyklister. Det finns en väldigt intressant amerikansk studie där 33 procent av olyckorna med elsparkcyklar inträffade under förarens första färd.

3 | Vilka är er studies främsta begränsningar?

– En är att elsparkcyklarna i studien inte representerar modellerna som går att hyra i dag, då tekniken utvecklas konstant. Dagens modeller har större hjul och nya bromssystem vilket gör dem säkrare, men de som köper elsparkcyklar köper ofta äldre modeller då dessa är billigare och lättare. Vår forskningsmetod kan dock användas även på moderna elsparkcyklar och helt nya liknande fordon i framtiden.

– Dessutom innefattar vår studie bara sex deltagare, men vi har upprepat experimentet med över 30 deltagare och fått samma resultat. Den forskningsartikeln är under granskning och ska publiceras i samma tidskrift, så vi känner oss säkra på resultaten.

4 | Vad är ert nästa steg?

– Studien bygger på kontrollerade experiment och vi kan inte vara säkra på att elsparkcyklister beter sig likadant i trafiken. Vi samarbetar därför med ett företag för att sätta sensorer och kameror på 30 av deras elsparkcyklar under tre månader. Vi räknar med att kunna samla in data om drygt 100 krockar och förstå exakt varför de inträffade.

– Vår forskning ska även användas för att förbättra automatiska bromssystem i självkörande bilar i mötet med elsparkcyklister, för att förutspå om det kommer att uppstå en kollision eller inte. Studien om elsparkcyklar och trafiksäkerhet publicerades i tidskriften Journal of Safety Research.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor