Främmande arter invaderar Galapagos

Nya undersökningar av kustvattnen kring Galapagosöarna visar att denna unika miljö innehåller tio gånger fler invasiva arter än vad tidigare mätningar visat. Det rör sig främst om ryggradslösa djurarter som kommit till ögruppen med fartyg.

Publicerad

Det spagettilikande mossdjuret Amathia verticillata är en invasiv art som förstör fiskenät och som kan konkurrera ut sjögräs. Den har nu spritt sig till Galapagosöarna.
Bild: Dan Minchin/Marine Organism Investigations

Tack vare Galapagosöarnas isolerade läge har djur- och växtlivet utvecklats på ett unikt sätt. Ögruppen är hem för ett stort antal arter som endast finns i denna miljö, så kallade endemiska arter. Djurlivet på Galapagos var en inspirationskälla för Charles Darwin när han skapade evolutionsteorin.

Nu har forskare från USA och Ecuador gjort en grundlig undersökning av djur- och växtlivet i ögruppens kustvatten. De fann 53 invasiva arter, varav endast 5 var kända sedan tidigare. Det rör sig framför allt om ryggradslösa, fastsittande djurarter som mossdjur, musslor, havsborstmaskar och sjöpungar – samt några främmande växter.

En del av arterna är kända för att kunna göra stor skada, som det storvuxna och buskliknande mossdjuret Amathia verticillata. Det utgör ett hot mot sjögräs och fastnar i nät. Ett annat exempel är musslan Leiosolenus aristatus, som borrar sönder koraller.

Forskarna tror att de flesta av de invasiva arterna har kommit till ögruppen via fartygs barlasttankar, eller har suttit fast på skroven. Det är förvånande, eftersom Galapagos har ett mycket starkt naturskydd. Ögruppen är både en nationalpark och ett världsarv – och skroven på anländande fartyg inspekteras av dykare. Vissa av de invasiva arterna kan dock ha kommit till ögruppen innan de rigorösa säkerhetsbestämmelserna infördes.

Galapagos består av 19 öar. Forskarna bakom de nya rönen, som har publicerats i Aquatic invasions, har bara undersökt kustvattnen runt de större öarna. Därför är det troligt att det totala antalet invasiva arter är högre än 53.

Forskarna oroar sig också för att den breddning av Panamakanalen som skedde 2015 kommer medföra att vissa riktigt besvärliga arter på sikt kan sprida sig till Galapagos. En av dem är lejonfisken Pterois volitans. Det är en giftig rovfisk som hör hemma i Indiska oceanen men som har nått Karibien med människans hjälp. Där saknar den naturliga fiender och går hårt åt fiskebestånden.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor