Pärlband i magen bekämpar tuberkulos

Livsfarliga tuberkulosbakterier som är resistenta mot antibiotika uppstår ofta på grund av att patienter avbryter sin medicinering för tidigt. Men nu har forskare hittat en möjlig lösning på problemet.

Publicerad
De röda pärlorna innehåller olika typer av antibiotika och sitter på en vajer av titan och nickel.
Bild: Malvika Verma, Karan Vishwanath

Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna. Den vanligaste behandlingen pågår i ett halvår och innefattar flera gram per dag av sammanlagt fyra olika slags antibiotika. Närmare hälften av världens tuberkulospatienter har svårt att fullfölja en sådan behandling, vilket ökar risken för att bakterierna blir resistenta. Problemet är störst i fattiga länder med bristande sjukvård.

Med en ny anordning kan det bli lättare att få i sig alla de nödvändiga medicinerna.

– Den påminner om ett godishalsband som man fick som barn, säger Niclas Roxhed, forskare i medicinsk teknik på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Upp till 600 tabletter är uppträdda på en vajer av minnesmetall, en kombination av titan och nickel som ändrar form beroende på temperaturen. Pärlbandet förs ner i magsäcken via näsan.

Kroppstemperaturen formar vajern till en spiral som blir kvar i magsäcken, och i den sura miljön avger pärlorna sakta olika slags antibiotika under en månad. När medicinen är slut tas anordningen ut igen via näsan med ett särskilt instrument som fångar upp en magnet i vajerns ände.

Tekniken har än så länge bara testats på grisar, som inte tog någon skada av experimentet. Det rapporterar Niclas Roxhed och hans medarbetare i tidskriften Science translational medicine.

Forskarna hoppas att deras anordning i framtiden blir användbar mot flera sjukdomar som kräver stora doser av läkemedel under lång tid.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor