Kokain och syntetiska droger allt vanligare

Enligt den europeiska narkotikarapporten för 2019 har tillgången på kokain ökat i Europa de senaste åren, även i Sverige. Detsamma gäller syntetiska droger.

Publicerad

– Vi kan konstatera att drog- och narkotikamarknaden har en fortsatt ganska stor påverkan på befolkningen, särskilt på utsatta grupper i samhället, säger Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten.

Att kokain är på frammarsch i Europa märks framför allt på att antalet beslag har ökat. Sedan 2014 har också antalet personer i Europa som söker behandling för kokainproblem ökat med 35 procent. Det konstaterar det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), som står bakom rapporten.

– Det här är en utveckling vi även ser i Sverige. Beslagen ökar och vi ser att allt fler söker behandling för narkotikaberoende på grund av kokain, säger Joakim Strandberg.

Samtidigt har användningen av heroin minskat dramatiskt. Enligt rapporten mer än halverades det antal personer som missbrukade heroin i Europa 2007–2013. Och 2016–2017 skedde ytterligare en minskning i mer än hälften av länderna i Europa.

Däremot blir det vanligare med syntetiska opioider. EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser har fått ta emot rapporter om 50 nya syntetiska opioider. Flera av substanserna har kopplats till allvarlig förgiftning och dödsfall. Tillverkningen av drogerna sker till stor del i Europa.

I Sverige har användningen av syntetiska opioider ökat stadigt de senaste tio åren. 2017 uppgav 2 procent av svenskarna i åldrarna 17–34 år att de använt syntetiska opioider det senaste året. Motsvarande andel för kokain var 2,5 procent. Bägge siffrorna är en dryg fördubbling jämfört med situationen för fem år sedan.

Cannabis fortsätter att vara den vanligast förekommande drogen. I Sverige har ungefär 10 procent av dem som är mellan 17 och 34 år nyttjat cannabis under det senaste året. Motsvarande siffra för hela Europa är 14,4 procent.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor