Saknad av bakterier, råttor och hundar

Vad skulle hända med jorden om människan dog ut? Många djur och växter är ju ömsesidigt beroende av varandra – om gnuerna och zebrorna utrotas så skulle lejonen drabbas hårt. Men om människan skulle försvinna så skulle väl jorden bara må bra och kunna återhämta sig efter vår skövling? Lämnar människan några positiva avtryck som är viktiga för planetens övriga medborgare?

/Berndt Eriksson, Gnesta

Publicerad
Hur skulle planeten förändras om vi människor plötsligt försvann?
Bild: Istock

Det här är en intressant men svårbesvarad fråga. Det korta svaret är att ingen vet vad som skulle hända med jorden om människan dog ut. Jag tar mig därför friheten att spekulera tämligen fritt.

Vid en första anblick ligger det nära till hands att tro att jorden och naturen generellt sett skulle må bättre utan människor, i synnerhet om man är misantropiskt lagd. Somliga menar att mänsklig verksamhet i form av exploatering, överutnyttjande av naturens resurser, utsläpp av föroreningar och skadliga ämnen tillsammans med pågående klimatförändringar bidrar till att vi nu befinner oss i ett sjätte massutdöende. Livsbetingelserna för många av jordens invånare skulle därför antagligen bli mer gynnsamma om människan försvann.

Men människans närvaro lämnar också positiva avtryck, åtminstone för somliga. Vissa arter som frodas i människans närhet, exempelvis råttor, kackerlackor, vägglöss och många bakterier och andra mikroorganismer, skulle antagligen föra en tynande tillvaro utan oss. Många av de domesticerade växter och djur vi utnyttjar inom jord-, skogs- och vattenbruk, exempelvis majs, vete och ris samt tamboskap och tamhöns, är också mer eller mindre beroende av oss människor för sin fortlevnad. Våra husdjur, exempelvis hundraser som chihuahua, skulle antagligen inte heller klara sig särskilt länge utan människans omsorg.

En sak är alldeles klar – ingen människa kommer någonsin att med säkerhet få veta svaret på din fråga!

/Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi, Linnéuniversitetet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor