Samarbete viktigt för världens floder

Ungefär 60 procent av allt färskvatten i världen kommer från floddalar som löper genom flera länder. Nu varnar ett nytt index för risker kring konflikter som kan påverka vattentillgången.

Publicerad
Eufrat rinner bland annat förbi Dura Europos i Syrien. Ett nytt index graderar risken för konflikter kring jordens viktigaste floder.
Bild: Istock

Enligt ett nytt index, The Blue Peace Index, som mäter hur väl samarbeten mellan länderna i fem av världens floddalar fungerar, finns det i framtiden stora risker för konflikter kring floderna Tigris och Eufrat i Mellanöstern. De två floderna rinner genom Iran, Irak, Syrien och Turkiet.

Indexet mäter hur väl 24 länder i världen anpassat sina lagar, institutioner, regionala samarbeten, sin infrastruktur och hantering av vattenresurser, för att skydda de stora floderna Amazonas, Mekong, Tigris och Eufrat, Senegalfloden och Sava.

Över lag fungerar samarbetena kring Sava- och Senegalfloderna bra. I Amazonas finns en stor oro kring Venezuelas infrastruktur och brist på kontroll av föroreningar. I Mekong har varken Kina eller Myanmar skrivit på det annars väl fungerande samarbetsavtal som de andra länderna i floddalen skrivit under. Inget av de fyra länderna kring Tigris och Eufrat får godkänt och riskerna för framtida föroreningar, torka, översvämningar och akut vattenbrist i regionen är därför stora.

– Men vi ska komma ihåg att även om delade vattenresurser kan vara en källa till konflikt så leder de desto oftare till samarbete. Avgörande är kvalitén på samarbetet, där en mängd faktorer spelar in, som maktförhållanden mellan länderna och vilka möjligheter och potentialer det finns i samarbetet, säger David Nilsson, professor på Kungliga tekniska högskolan och chef för KTH Water Centre.

Bakom The Blue Peace Index står The Economist Intelligence Unit och Schweiz biståndsmyndighet SDC.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor