Tilltryckt atom ger ny kemi

Publicerad
Det periodiska systemets struktur förändras om grundämnenas atomer utsätts för högt tryck.
Bild: Istock

En ny modell beskriver vad som händer när kemin sätts under press.

– En häftig sak är att det periodiska systemets struktur ändras vid extrema tryck. De flesta alkalimetaller förvandlas till exempel till övergångsmetaller, säger Martin Rahm, forskare på Chalmers, som har arbetat med att ta fram den nya modellen.

Det periodiska systemet fyller 150 år i år, och utvecklas alltså fortfarande.

De förändrade atomerna kan också bilda kemiska föreningar och kristallstrukturer som annars är omöjliga – till exempel metalliskt väte och nya typer av supraledare. Vilka kemiska reaktioner som kan inträffa bestäms av atomernas elektroner, och det är elektronernas banor som förändras med trycket.

Ett viktigt tal i kemin är elektronegativiteten, som anger hur starkt en atom tenderar att dra till sig nya elektroner. Genom att ha koll på elektronegativiteten kan kemister skaffa sig en intuitiv uppfattning om hur olika atomslag reagerar med varandra. Men om intuitionen baseras på egenskaperna under vardagliga förhållanden gäller den inte under extrema tryck. Då kommer den nya modellen till nytta, genom att tala om hur elektronegativiteten ändras.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor