Mindfulness kan likna bön

Finns det någon likhet mellan religiös bön och en stunds mindfulness?

/Jonas Fogelberg

Publicerad
Både bön och mindfulness får oss att stanna upp och söka en fördjupad dimension i tillvaron.
Bild: Getty images

Ja, det finns likheter men också viktiga skillnader. Både bön och mindfulness kan beskrivas som aktiviteter som får personen att stanna upp, stilla sig, och rikta uppmärksamheten mot något som ger tillvaron en fördjupad dimension. Men de kan skilja sig åt i fråga om innehåll, teknik, upplevelse och syfte.

Mindfulness kan användas för religiösa ändamål – men kan även användas i helt sekulära sammanhang utan några religiösa eller andliga syften. Det är alltså tänkbart att en kristen person använder både bön och mindfulness som en del av sin kristna praktik, att en buddhist använder både bön och mindfulness i sin buddhistiska praktik samt att en icke-religiös person använder mindfulness för andra ändamål, till exempel att hantera smärtor eller stress i en svår livssituation.

Oavsett vilket gäller att handlingens innebörd beror på individen och sammanhanget.

/Katarina Plank, docent i religionsvetenskap, Karlstads universitet

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor