Arvsmassans makt är stor

Publicerad

 

Budskapet är möjligen ångestdämpande för föräldrar: Den enskilt viktigaste faktorn som formar en människa är hennes arvsmassa. Föräldrarnas ansträngningar och tillkortakommanden, liksom skolans, har i långa loppet mindre betydelse.

Robert Plomin är professor i beteendegenetik vid King’s College London. I boken Blue print summerar han mer än fyra decennier av forskning om hur olika personlighetsdrag kan tänkas hänga samman med det biologiska arvet.

Mycket bygger på studier av tvillingar runt om i världen, inklusive Sverige. Forskningen visar att olika genvarianter som var för sig bidrar pyttelite till olika särdrag tillsammans kan förklara en stor del av variationen mellan människors egenskaper.

På det hela taget anser Robert Plomin att kunskapen kommer att göra oss mer toleranta inför olikheter och öka människors möjligheter att hantera sitt liv. Det är långt ifrån självklart. För vad betyder det för en människa med ångest att få veta att hon har gener som ökar risken att drabbas av ångest? När det gäller beteendets genetik är anden ute ur flaskan. Den går inte att stoppa in igen. Därför behövs en bred diskussion om vad den framväxande kunskapen betyder för samhället och enskilda individer. Robert Plomins syn känns lite naiv, men hans bok är en viktig utgångspunkt.

Blueprint. Hur dna ritar om vår psykologi.

Robert Plomin
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor