Snäll robot får lättare människor dit den vill

För att charma oss människor och få sin vilja igenom gör robotar bäst i att vara ödmjuka och kamratliga – inte stränga och dominerande. Det visar kanadensisk forskning.

Text Oskar Alex
Publicerad

Stjärnan i studien var den talande roboten Pepper, som skulle övertala deltagare att ändra sina svar på ett minnestest med hjälp av två helt olika sociala taktiker.
Image: Liz Do

Ju mer avancerade robotar blir, desto viktigare blir frågan om vår sociala relation till dem. Inte minst i scenarion där robotar ska utöva auktoritet, exempelvis i rollen som säkerhetsvakt.

Nu har kanadensiska forskare studerat hur robotar ska bete sig för att få oss dit de vill. Resultaten tyder på att en mer kamratlig framtoning är mest effektiv.

– Forskning på människor har visat att någon med auktoritet lättare kan påverka andra – förutsatt att auktoriteten upplevs som legitim. Vi trodde att detsamma skulle gälla roboten i vår studie, men resultaten pekade åt motsatt håll, säger Shane Saunderson vid University of Toronto, som författat studien tillsammans med Goldie Nejat.

Talande robot försökte övertyga

I studien deltog 32 personer, mot en grundbelöning på drygt 70 kronor. Deltagarna fick göra en serie mycket utmanande minnestest där korrekta svar gav ett par kronor i bonus, och fel svar gav avdrag. Varje gång deltagarna svarade gav Pepper ett eget svarsalternativ. Innan svaret skickades in erbjöds deltagarna att byta till Peppers förslag.

De 32 deltagarna slumpades till en av två grupper och gjorde samma test men under olika omständigheter.

I den ena gruppen fick Pepper utöva det forskarna kallar formell auktoritet, som bygger på utövarens sociala roll. I detta scenario var deltagaren ensam med roboten som satt på andra sidan av ett bord. Pepper höll då själv i experimentet och talade om det som ”sitt”, exempelvis med uttryck som ”Välkommen till mitt experiment.” Pepper utövade samtidigt en annan sorts auktoritet, kopplad till beslutsfattande, genom att konkret sitta på makten över bestraffningar eller belöningar.

I det andra scenariot tilldelades en forskare all denna auktoritet. Forskaren höll i experimentet, pratade om det som sitt, och delade ut belöningarna och bestraffningarna – samt stod på andra sidan bordet under testen. Då satt Pepper i stället bredvid deltagaren och hjälpte endast till med svarsförslag.

Det visade sig att Pepper hade betydligt lättare att få sin vilja igenom under scenario två, trots att den rent objektivt gav alla deltagare precis lika bra råd, genom att alltid föreslå rätt svar.

Sträng robot upplevdes som obehaglig

Varför gick det då sämre för roboten när den försökte utstråla auktoritet? En ledtråd finns i hur deltagarna efteråt beskrev upplevelsen i en enkät.

I gruppen där Pepper betedde sig mer kamratligt var omdömena genomgående positiva. Den stränga Pepper beskrevs däremot som ”obehaglig” och ”omänsklig”. Deltagarna reagerade särskilt negativt på dess användning av ordet ”bestraffa”.

– Det kan ha upplevts som hotfullt. Peppers problem är dock att den saknar hotfulla egenskaper med sina styltiga rörelser och 1,2 meter i längd. Den var alltså knappast i stånd att dominera deltagarna, varken fysiskt eller psykiskt, säger Shane Saunderson.

I stället för att kuvas kan deltagarna ha reagerat defensivt, och velat neka roboten inflytande över deras svar.

– En annan faktor som är viktig för att uppfatta auktoritet som legitim, är att vi litar på och kan identifiera oss med auktoritetens utövare. Vi tror att deltagarna hade svårt att göra det med Pepper, då interaktioner med robotar fortfarande är en främmande upplevelse för de flesta.

Studien är publicerad i tidskriften Science Robotics.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor