Rätt information gör förlust lättare att svälja

Tydlig och transparent kommunikation om att en tävling har gått rätt till kan minska själviskt beteende hos förloraren. Det visar svensk forskning.

Text Oskar Alex
Publicerad
Att informera om att en process är rättvist kan vara lika viktigt som att den faktiskt är det.
Bild: Getty images

Generellt har vi människor en positiv självbild som hjälper oss att anta utmaningar i vardagen. Det yttrar sig bland annat i bättre än snittet-effekten – en sorts överoptimistisk syn på oss själva.

För att skydda denna positiva självbild skyller vi ofta våra misslyckanden på externa faktorer, till exempel en orättvis process.

Kajsa Hansson
Bild: Thor Balkhed, Linköping university

Det kan resultera i själviska beteenden och inte minst missunnsamhet gentemot den som vann eller lyckades. Nu har forskare vid Linköpings universitet undersökt hur pass lätt det är att påverka den själviska impulsen.

– Vi ville utgå från en helt jämn tävlingssituation och testa om enbart information räckte för att ändra snedvridna uppfattningar om rättvisan i en tävling – och dämpa graden av själviskt beteende hos förlorarna, säger Kajsa Hansson, som doktorerar i beteendeekonomi och är studiens huvudförfattare.

Tävlade i matematik

För att testa sin hypotes delade forskarna upp 444 studiedeltagare i par och lät dem tävla mot varandra i att lösa matteuppgifter. Deltagarna belönades med drygt 20 kronor, och vinnaren kunde få upp till 70 kronor i bonus.

Alla tävlade på lika villkor med lika stor andel lätta respektive svåra frågor – men bara hälften av paren fick veta detta. Övriga fick ingen information om att tävlingen var rättvis, och hade alltså endast magkänslan att gå på.

När tävlingen var avgjord fick förlorarna i uppgift att dela upp prispotten mellan vinnaren och sig själv, helt fritt. Forskarna använde detta för att mäta graden av själviskt beteende, då någon som upplever att de förlorar på orättvisa grunder kan tycka sig ha rätt till en del av prispengarna ändå. 

Mycket riktigt tydde resultaten på det. Förlorarna tenderade generellt att vilja ta en del av prispengarna, men det gällde i synnerhet de som inte fick höra att tävlingen var rättvis. Samma grupp överskattade hur många svåra frågor de själva fått, jämfört med sin motståndare.

Förlorarna som fick information tycktes hantera förlusten bättre, då de roffade åt sig mindre pengar och i större utsträckning uppgav att tävlingen hade gått rättvist till.

Hur kan era resultat komma till nytta och omsättas i praktiken?

– För att få ett etiskt och socialt hållbart samhälle är det väldigt viktigt att implementera rättvisa processer. Men vår studie visar att det kan vara lika viktigt att informera om dem. Det kan till exempel gälla hur processen för en befordran ser ut på en arbetsplats, för att undvika att de som inte fick jobbet börjar snacka skit om sina kollegor, säger Kajsa Hansson.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of Economic Behaviour and Organization.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor