Svårt för liv på Saturnus måne

Kan det finnas liv på Saturnus måne Titan? I så fall måste det vara helt annorlunda uppbyggt än livet på jorden.

Publicerad
Den disiga atmosfären på Titan är full av organiska ämnen. Men kan här också finnas liv?
Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Finns det liv utanför jorden? Vad behövs för att liv ska kunna uppstå och överleva? Astrobiologer letar efter svar bland annat på månarna kring solsystemets jätteplaneter.

Saturnus måne Titan har hav på ytan och en tjock atmosfär, precis som jorden. Men på Titan består haven av flytande metan. Det är mycket kallt, omkring –180 grader Celsius, men ändå bjuder den speciella miljön på mycket komplex kemi. Därför har forskare spekulerat i om det skulle kunna finnas liv där, eller åtminstone kemi som påminner om livets processer.

Finns cellmembran i metansjöarna på Titan?

En hypotes om hur livet på jorden uppstod handlar om att det först bildades en sorts primitiva cellmembran. Celler har väggar som består av dubbla skikt av lipidmolekyler, som både skyddar mot omgivningen och avgränsar olika delar inuti cellen. När ämnet akrylnitril upptäcktes på Titan väckte det stor uppmärksamhet – det har nämligen föreslagits att ämnet kan bilda en liknande typ av membranskikt, som kallas för azotosomer. Skulle det alltså kunna finnas cellmembran i metansjöarna på Titan?

– Spektakulära förslag kräver spektakulära bevis, säger Martin Rahm, forskare på Chalmers.

Tillsammans med doktoranden Hilda Sandström har han följaktligen tagit itu med att räkna på om azotosomer kan bildas under förhållandena på Titan. Resultatet blev dock att det inte tycks vara möjligt för dessa avancerade strukturer att bildas spontant. Processer i naturen strävar efter den lägsta energin, och det visade sig att det är mer fördelaktigt för akrylnitril-molekylerna att bilda en sorts iskristaller än att bygga upp azotosomer.

Detta kan tyckas vara ett nedslående resultat, men många gånger är det så här forskning fungerar. Olika hypoteser läggs fram och prövas, och många av dem förkastas. I det relativt nya forskningsfältet astrobiologi är det spännande att utforska gränserna för hur liv skulle kunna se ut. Det verkar inte så troligt att liv som liknar det på jorden kan uppstå på Titan. Men som Martin Rahm säger:

– Cellmembran kanske inte är ett absolut krav för liv? Det kanske man bara behöver i vatten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor