Avloppsvatten avslöjar virusets spridning

Forskning från Nederländerna och USA visar att spridningen av coronaviruset kan spåras i avloppsvatten. Nu samlas prover in vid flera reningsverk i Stockholm.

Publicerad
Avloppsprover i väntan på analys av coronavirus.
Bild: KTH

Bara fyra dagar efter det första bekräftade coronafallet i Nederländerna hittades viruset i avloppsvatten vid storflygplatsen Schiphol. Resultatet, som publicerats men ännu inte fackgranskats, visar att analyser av avloppsvatten kan användas för smittspårning.

Även i USA har forskare spårat virusets spridning via avloppsvatten. Analyser där pekar på att antalet smittade var fem gånger fler än de fall som rapporterats i området.

Avloppsprover från reningsverk i Stockholm

Vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm leder kemiforskaren Zeynep Cetecioglu Gurol ett svenskt projekt som den senaste veckan samlat in avloppsprover vid flera reningsverk i Stockholm.

– Vi har ännu inte gjort några analyser då vi väntar på ett speciellt filter, men vi hoppas kunna börja i nästa vecka, säger hon.

Arbetet sker i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som samlar in prover, samt forskare på Scilifelab i Solna som utvecklat metoder för att detektera viruset sars-cov-2.

En utmaning är att isolera viruset ur avloppssoppan som innehåller massor av substanser. En annan är att sedan kunna länka antalet viruspartiklar till antalet personer som bär på smittan. För att utveckla och optimera metoderna samarbetar de svenska forskarna bland annat med teamet i Nederländerna.

– Vi har även samarbete med forskare i Spanien, Italien, Storbritannien och Schweiz. Eftersom forskarna i Spanien och Italien har svårt att jobba på grund av karantänsreglerna så kommer deras avloppsprover att skickas hit för analys, säger Zeynep Cetecioglu Gurol.

Avloppsprover ger total bild av smittan

Det nystartade projektet ska pågå under ett år och hon hoppas att det ska kunna utvidgas till fler delar av Sverige.

Avloppsprover ger en total bild av smittan och fångar även upp personer med milda symptom som inte testas av vården.

Metoden är också snabb. Redan efter tre dagar kan smittan spåras i avföringen. Genom att ha koll på avloppsvattnet går det tidigt att upptäcka en andra eller tredje virusvåg och sätta in åtgärder.

Läs mer: Analyser av avloppsvatten görs redan för att bland annat spåra användningen av droger som kokain.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor